แผนที่ และการเดินทาง บ้านเคียงดอย@ภูชี้ฟ้าแผนที่ ภูชี้ฟ้า

เส้นทางขึ้นมายังที่พักบ้านเคียงดอย@ภูชี้ฟ้า มี 4 เส้นทาง ดังนี้

เส้นทางที่ 1 สำหรับท่านที่มาจาก แพร่ หรือ พะเยา ตามทางหลวงหมายเลข 1 ก่อนถึง อ.เมือง พะเยา มีแยกให้เลี้ยวขวา จะมีป้ายบอกทางไปภูชี้ฟ้า ให้วิ่งไปตามทางหลวงหมายเลข 1021 ผ่าน อ. ดอกคำใต้ >อ.จุน >อ. เชียงคำ (ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองเชียงคำ) >กิ่ง อ.ภูซาง >เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 1093 ประมาณ 15 กม. จะเจออุทยานแห่งชาติน้ำตกภูซาง ขับต่อมาอีกประมาณ 50 กม. ระหว่างทางจะผ่านหมู่บ้าน บ้านฮวก >บ้านเลาอู >สถานีเกษตรที่สูงดอยผาหม่น >บ้านร่มฟ้าไทย หมู่บ้านร่มฟ้าไทย เป็นที่ตั้งของวนอุทยานภูชี้ฟ้า มีบ้านพักค่อนข้างเยอะ แต่ยังไม่ถึงที่พักบ้านเคียงดอย ให้ขับรถตรงมาอีก ประมาณ 5 กม. (ระหว่างทางมีทางเลี้ยวลงขวามือ ห้ามเลี้ยว เพราะเป็นทางกลับลงไปพื้นราบ) ถึงหมู่บ้านร่มฟ้าทอง ให้เลี้ยวขวาขึ้นไปประมาณ 600 เมตร ถึง บ้านพัก บ้านเคียงดอย ภูชี้ฟ้า(ตรงทางเลี้ยวขวาขึ้นบ้านพัก จะมีป้ายของศูนย์ศิลปะชีพและชื่อบ้านพักทั้งหมด)

เส้นทางที่ 2 สำหรับท่านที่มาจาก อ.เมือง จ.เชียงราย ให้ขับตรงมาตามทางหลวงหมายเลข 1020 (สายเชียงราย – เทิง) ถึง อ.เทิง มีสามแยก ให้ขับตรงไป ตามทางหลวงหมายเลข 1021 อีกประมาณ 6 กิโลเมตร จะมีสามแยก บ้านปี้ ให้เลี้ยวซ้ายที่หลักกม. 94 (มีป้ายภูชี้ฟ้าบอก) ขับไปตามทางหลวงหมายเลข 1155 ไปอีก 15 กิโลเมตร ถึงบ้านปางค่า มีสามแยกให้ขับตรงไป (ห้ามเลี้ยวขวา) ไปอีกประมาณ 20 กม. จะเจอสามแยก บ้านเช็งเม้ง ให้ตรงไป (ห้ามเลี้ยวซ้าย) อีกประมาณ 6 กม. จะเจอ 3 แยก ซ้าย-ขวา จะมีป้ายสีฟ้าบอกชื่อที่พักมากมาย จุดนี้ท่านจะพบป้ายบอกทางเลี้ยวซ้ายไปผาตั้งและภูชี้ฟ้า เลี้ยวขวาไปภูชี้ฟ้า 2 ทาง ไม่ต้องงง (ภูชี้ฟ้าขึ้นได้ 2 ทาง) ให้ท่านเลี้ยวซ้ายไปหมู่บ้านร่มฟ้าทอง ขับไปอีก 3 กม. ให้เลี้ยวขวาขึ้น บ้านพัก บ้านเคียงดอย (ตรงทางเลี้ยวขวาขึ้น จะมีป้ายของศูนย์ศิลปะชีพอยู่)

เส้นทางที่ 3 มากจากอำเภอเวียงแก่น ให้ขับตรงมาจนถึงบ้านเช้งเม้ง จากนั้นขึ้นภูชี้ฟ้า บ้านเคียงดอย ระยะทางจะไกลกว่าเส้นทางที่ 1 และ 2 ซึ่งเหมาะกับการเดินทางมาจาก อ.เชียงของ อ.เวียงแก่น

เส้นทางที่ 4 มาจากอำเภอขุนตาล ผ่านภูหลงถัง หมู่บ้านพญาพิภักดิ์ (ไม่แนะนำเส้นทางนี้ เนื่องจากมีความชันมาก อาจเกิดอุบัติเหตุได้) 

แผนที่บ้านเคียงดอย@ภูชี้ฟ้า

ระยะทางจากตัวเมืองเชียงรายมาภูชี้ฟ้า ประมาณ 111 กม. ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.
ระยะทางจากตัวอำเภอเทิง ถึง ภูชี้ฟ้า 47 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
จุดระมัดระวัง การหลงทางและข้อมูลเรื่องระยะทาง
ชื่อหมู่บ้านบนเส้นทางมาภูชี้ฟ้า มักจะนำหน้าด้วยร่มฟ้า…. ระวังสับสน จำให้ดี ๆ

มีรถตู้ประจำทาง เชียงราย-ภูชี้ฟ้า ช่วงเดือน พ.ย. – ก.พ.  หมายเลขโทรศัพท์รถตู้ 062-278-8369 
ขึ้นจาก สถานีขนส่งเก่า เวลา 13.00 น.
ลงจากภูชี้ฟ้า เวลา 9.00 น.

วิดีโอการเดินทางไปชมวิวภูชี้ฟ้า พักที่บ้านเคียงดอย

ภูชี้ฟ้ามีทางขึ้นจุดชมวิว 2 ทาง คือ

1. ขึ้นจากหมู่บ้านร่มฟ้าไทย (ด้านหน่วยบริการนักท่องเที่ยว วนอุทยานภูชี้ฟ้า)
2. ขึ้นทางหมู่บ้านร่มฟ้าทอง (ด้านหน่วยจัดการต้นน้ำฯและศูนย์ศิลปะชีพ พื้นที่ทรงงาน)
ดังนั้นตรงสามแยกในแผนที่จึงมีป้ายบอกทางไปภูชี้ฟ้า 2 ทาง
**บ้านพักบ้านเคียงดอยตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านร่มฟ้าทอง ใกล้ทางที่ 2 ที่พักจัดรถท้องถิ่นรับส่งขึ้นภูชี้ฟ้า ค่าโดยสารท่านละ 60 บาท ขึ้น/ลง ระยะทางจากที่พักประมาณ 1 กม. ก็จะถึงลานจอดรถหมู่บ้าน และทุกคนต้องเดินประมาณ 400 เมตร