การเดินทางมาภูชี้ฟ้า บ้านเคียงดอย

ระยะทางจากตัวเมืองเชียงรายมาบ้านเคียงดอยภูชี้ฟ้า 
ตัวเมืองเชียงราย – อำเภอเทิง ระยะทาง 64 กม. ใช้เวลา 1.30 ชม. 
ระยะทางจากตัวอำเภอเทิง – บ้านเคียงดอยภูชี้ฟ้า ระยะทาง 47 กม. ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 
ระยะทาง จากบ้านเคียงดอย – จุดชมวิว ภูชี้ฟ้า ระยะทาง 1 กม. ใช้เวลา 30 นาที (รวมเดิน)

***เน้นย้ำ!!! ทางอื่นชันมากๆ

เดินทางจากตัวเมืองเชียงราย
ตั้งจีพีเอสที่ รร เทิงวิทยาคม ก่อนนะครับ จากนั้นตั้งไปที่ภูชี้ฟ้าโดยใช้แผนที่ไปประกอบนะครับ
เดินทาง จากพะเยา
ตั้งจีพีเอสที่น้ำตกภูซางก่อน จากนั้นตั้งไปที่ภูชี้ฟ้า ครับ
หรือตั้งจีพีเอส ที่ เทศบาลหงาว อำเภอเทิงก่อน จากนั้นตั้งจีพีเอสมาที่ภูชี้ฟ้า

เส้นทางที่ 1 สำหรับท่านที่มาจาก แพร่ หรือ พะเยา ตามทางหลวงหมายเลข 1 ก่อนถึง อ.เมือง พะเยา มีแยกให้เลี้ยวขวา จะมีป้ายบอกทางไปภูชี้ฟ้า ให้วิ่งไปตามทางหลวงหมายเลข 1021 ผ่าน อ. ดอกคำใต้ >อ.จุน >อ. เชียงคำ (ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองเชียงคำ) >กิ่ง อ.ภูซาง >เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 1093 ประมาณ 15 กม. จะเจออุทยานแห่งชาติน้ำตกภูซาง ขับต่อมาอีกประมาณ 50 กม. ระหว่างทางจะผ่านหมู่บ้าน บ้านฮวก >บ้านเลาอู >สถานีเกษตรที่สูงดอยผาหม่น>บ้านร่มฟ้าไทย หมู่บ้านร่มฟ้าไทย เป็นที่ตั้งของวนอุทยานภูชี้ฟ้า มีบ้านพักค่อนข้างเยอะ แต่ยังไม่ถึงที่พักบ้านระเบียงฟ้า ให้ขับรถตรงมาอีก ประมาณ 5 กม. (ระหว่างทางมีทางเลี้ยวลงขวามือ ห้ามเลี้ยว เพราะเป็นทางกลับลงไปพื้นราบ) ถึงหมู่บ้านร่มฟ้าทอง ให้เลี้ยวขวาขึ้นไปประมาณ 600 เมตร ถึง บ้านพัก บ้านเคียงดอย (ตรงทางเลี้ยวขวาขึ้นบ้านพัก จะมีป้ายของศูนย์ศิลปะชีพและชื่อบ้านพักทั้งหมด)

เส้นทางที่ 2 สำหรับท่านที่มาจาก อ.เมือง จ.เชียงราย ให้ขับตรงมาตามทางหลวงหมายเลข 1020 (สายเชียงราย – เทิง) ถึง อ.เทิง มีสามแยก ให้ขับตรงไป ตามทางหลวงหมายเลข 1021 อีกประมาณ 6 กิโลเมตร จะมีสามแยก บ้านปี้ ให้เลี้ยวซ้ายที่หลักกม. 94 (มีป้ายภูชี้ฟ้าบอก) ขับไปตามทางหลวงหมายเลข 1155 ไปอีก 15 กิโลเมตร ถึงบ้านปางค่า มีสามแยกให้ขับตรงไป (ห้ามเลี้ยวขวา) ไปอีกประมาณ 20 กม. จะเจอสามแยก บ้านราษฎร์ภักดี (บ้านเช็งเม้ง) ให้ตรงไป (ห้ามเลี้ยวซ้าย) อีกประมาณ 6 กม. จะเจอ 3 แยก ซ้าย-ขวา จะมีป้ายสีฟ้าบอกชื่อที่พักมากมาย จุดนี้ท่านจะพบป้ายบอกทางเลี้ยวซ้ายไปผาตั้งและภูชี้ฟ้า เลี้ยวขวาไปภูชี้ฟ้า 2 ทาง ไม่ต้องงง (ภูชี้ฟ้าขึ้นได้ 2 ทาง) ให้ท่านเลี้ยวซ้ายไปหมู่บ้านร่มฟ้าทอง ขับไปอีก 3 กม. ให้เลี้ยวขวาขึ้น บ้านพัก บ้านเคียงดอย (ตรงทางเลี้ยวขวาขึ้น จะมีป้ายของศูนย์ศิลปะชีพอยู่)

เส้นทางที่ 3 มากจากอำเภอเวียงแก่น ให้ขับตรงมาจนถึงบ้านราษฎร์ภักดี (บ้านเช็งเม้ง) จากนั้นขึ้นภูชี้ฟ้า ระยะทางจะไกลกว่าเส้นทางที่ 1 และ 2 ซึ่งเหมาะกับการเดินทางมาจาก อ.เชียงของ อ.เวียงแก่น